Online schrijftraining voor ondernemers

Privacybeleid

wat levert een boek op

Kickstart je boek, onderdeel van Jet Hopster Tekstredactie, gevestigd aan Jan Tooropstraat 18, 3817 PZ Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Kickstart je boek 
Jan Tooropstraat 18 
3817 PZ Amersfoort
KvK 63713977 (Jet Hopster Tekstredactie)

jet@kickstartjeboek.nl 

Verwerking van persoonsgegevens 

  1. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met Cliënt zoals opgenomen in de Algemene voorwaarden. 
  2. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Cliënt worden verkregen worden door Kickstart je boek strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld. 
  3. Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Kickstart je boek en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van trainingen en overige producten en diensten van Kickstart je boek. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending  van informatie anders dan voor de eigen training of dienst, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt. 
  4. Inzage, correctie en verwijdering. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Kickstart je boek op  jet@kickstartjeboek.nl

Delen van persoonsgegevens met derden 

  1. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij: 
  • Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene. 
  • De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. 
  1. Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy-voorwaarden van Opdrachtnemer, die zijn vastgelegd in een document zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet  bescherming persoonsgegevens. 
  2. Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Kickstart je boek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kickstart je boek) tussen zit. 

Cookies (of vergelijkbare technieken) die Kickstart je boek gebruikt 

Kickstart je boek gebruikt cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Ook meten ze bezoek op de website. Met deze informatie krijgen we inzicht in de voorkeuren van onze lezers en kunnen we de content nog beter op hun behoeften afstemmen. 

Kickstart je boek gebruikt Google Analytics cookies om rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze kennis gebruiken we om de website te verbeteren. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet gedeeld met derden. Jouw IP-adres wordt  nadrukkelijk niet meegegeven. 

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Indien je geen technische cookies wil ondersteunen dan kun je mogelijk geen  gebruikmaken van bepaalde functionaliteiten op de website. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Pagina’s en informatie die je deelt via sociale media 

Pagina’s en informatie binnen onze website kun je delen via Facebook, LinkedIn, Instagram, X of andere sociale media. Zij gebruiken hiervoor cookies. De informatie die ze op deze manier verkrijgen, wordt opgeslagen op hun servers. Kickstart je boek heeft geen invloed op wat deze sociale media doen met informatie die ze via cookies verzamelen. Meer daarover vind je in hun privacyverklaringen. 

Doelen 

Kickstart je boek verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doelen dan beschreven in dit privacybeleid, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming vragen en krijgen. 

Vragen en feedback 

Kickstart je boek controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als je hierover vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen:

Kickstart je boek 
Jan Tooropstraat 18
3817 PZ AMERSFOORT 
jet@kickstartjeboek.nl 

Disclaimer 

Kickstart je boek besteedt aandacht aan de informatie op haar website. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kun je dan ook geen rechten ontlenen. Kickstart je boek sluit alle aansprakelijkheid uit voor  schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het  gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze  site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen. 

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie voor jou, de  bezoeker van deze site. Kickstart je boek staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks. 

Kickstart je boek behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van ons. Daarvoor kun je mailen met info@kickstartjeboek.nl. Wanneer je content van de website openbaar maakt, neem dan een bronvermelding op met een actieve link naar de website.

lazer niet in deze vijf valkuilen bij het schrijven van je businessboek!

In dit ebook ontdek je wat je kan doen om het (weer) te laten stromen en eindelijk dat boek te schrijven. Vraag ‘m gratis aan.

Zet de eerste stap naar je eigen boek

Aan de slag met je boekidee? Dan heb je een goede planning nodig. Vraag ‘m gratis aan